Základní škola a mateřská škola
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice Obce Zbyslavice

Zdravá škola

Dne 27.2.2013 jsme se stali členy sítě Škola podporující zdraví (ŠPZ)
Základní škola si pro vstup do programu ŠPZ vytvořila vlastní školní projekt podpory zdraví. Nejdůležitějším krokem tvorby projektu byla analýza výchozí situace ve škole z hlediska naplňování principů a zásad programu ŠPZ. Na základě této analýzy pak byly stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout. Hlavním cílem je vytvořit na školní zahradě Přírodní učebnu, aby žáci mohli trávit více času v přírodě, na školní zahradě a přitom se učili.