Základní škola a mateřská škola
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice Obce Zbyslavice

Sběr surovin

Naše škola již několik let sbírá a třídí nejen druhotné suroviny.

  • CITRONOVÁ A POMERANČOVA KŮRA. Sbíráme vysušenou a zváženou kůru. Kůru z grepů a mandarinek nesbíráme. Přehled sběru.
  • HLINÍK. Děti i občané mohou nosit zvážený hliník v igelitových pytlích každý čtvrtek v době od 7.00–15.00.
  • POUŽITÉ BATERIE A ELEKTOROZAŘÍZENÍ– škola je zapojena do projektu MŠMT s názvem Recyklohraní. Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Přehled sběru.
  • VRŠKY Z PET LAHVÍ – akci pořádají dobrovolníci z občanského sdružení S.K. a K.S. Dakota. Vybrané víčka od škol a školek v Moravskoslezském kraji odvážejí do firmy Purus v Kostelanech, která z nich vyrábí drť, zatravňovaní panely aj. Nezisková společnost pořádá navíc soutěž v tvorbě MOZAIKY z těchto PET víček. Přehled sběru.
  • STARÝ PAPÍR – již od roku 2004 sbíráme a třídíme papír. 2× ročně stojí u školy kontejner, do kterého mohou děti, rodiče i občané nosit nepotřebný papír. Přehled sběru.
  • KAŠTANY – pamatujeme i na zvěř v lesích a 1× ročně na podzim se vydáváme na sběr kaštanů.
  • sběr použitých TONERŮ.