Základní škola a mateřská škola
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice Obce Zbyslavice

Řád školní jídelny

  1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.25 do 12.30 hodin.
  2. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny předá žáky vychovatelce. Před vstupem do jídelny vyučující rozpustí ty žáky, kteří odcházejí na oběd domů. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny. Po provedené očistě se žáci shromáždí před vstupem do jídelny.
  3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
  4. Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.
  5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
  6. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky, upotřebený příbor. Příbor se ukládá do určené nádoby.
  7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
  8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
  9. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
  10. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, pedagogický dozor poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy, do které žák dochází.

Ke stažení:

Řád školní jídelny
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 9. 2021, 9:09:19