Základní škola a mateřská škola
Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice Obce Zbyslavice

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace hledá od 1. 9. 2022 asistentku pedagoga ZŠ k žákovi 2. ročníku na půl úvazku, praxe a povědomí o Montessori pedagogice vítána.  Smlouva do 8/2023. Dotazy a životopis zasílejte na skola@zszbyslavice.cz nejpozději do 10. 8. 2022.

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

VÝSLEDKY ZÁPISU

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne následovně:

 • 3. května 2022 v době od 10.00 - 11.30 a 16.00 – 16.30 hod
 • 27. června od 16.30 – 16.45 pro děti z Ukrajiny


Dokumenty nutné k podání žádosti jsou:

 

Vyplněné dokumenty možné doručit následujícími způsoby:

 • Osobně
 • Datovou schránkou- ID j32muju
 • E- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze podat jako prostý e-maila) na adresu skola@zszbyslavice.cz
 • Doporučeně poštou na adresu: ZŠ a MŠ obce Zbyslavice, příspěvková organizace, Hlavní 103, Zbyslavice, 742 83

 

Výsledky přijímacího řízení:

 • Po přijetí potřebných dokumentů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zpracována Vaše žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka školy vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí budou vydána na základě stanovených kritérií pro přijímací řízení.
 • Nahlédnout do spisu  a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí před vydáním rozhodnutídle § 36 odstavec 3 SŘ je možno do 14 dnů od podání žádosti po předchozí domluvě s ředitelkou školy, poté bude v souladu s § 71 SŘ vydáno rozhodnutí.
 • V případě kladných rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněn na webových stránkách školy seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem u každého uchazeče
 • V případě zamítnutí žádosti (nepřijetí) je rozhodnutí doručeno uchazeči, resp. zákonnému zástupci do vlastních rukou:
  • osobně
  • prostřednictvím datové schránky
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb¨
  • popřípadě datovou schránkou

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne opět prezenčně ve středu 27. 4. 2022 od 16.00.

Pokud se nebudete moci zápisu v daném termínu zúčastnit, můžete žádost do konce dubna doručit:

 • do datové schránky školy.
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
 • osobním podáním ve škole.
 • zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty:

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je středa, 8. 2. 2023, 0:39:08