O mateřské škole

Mateřská škola ve Zbyslavicích je součástí ZŠ. Nachází se v přízemních prostorách budovy školy, třídy jsou krásné a velké. Potřebám MŠ slouží šatna, umývárna, WC a dvě herny, z nichž jedna je částečně zařízena jako jídelna. Děti mateřské školy taktéž využívají všechny možnosti školní zahrady.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Jednotlivé úkoly výchov jsou rozpracovány do týdenních tematických plánů.

Od 1.9.2011 je kapacita mateřské školy 28 dětí.

Provozní doba mateřské školy je 6.45 – 16.15.

Provoz mateřské školy se řídí školním řádem.

Kontakty:

telefon: 558 955 724
mobil: 722 100 358
e-mail: skolka@zszbyslavice.cz

Tisk