O školní družině

Školní družina při ZŠ a MŠ obce Zbyslavice má 1 oddělení s prostornou hernou, která slouží pro žáky 1. – 5. ročníku. Součástí budovy je rozlehlá zahrada, která je využívána pro trávení volného času a odpočinku. Materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí, které ŠD navštěvují, je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, strávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky. Děti mají velkou zásobu her, lega a jiných stavebnic.

Kapacita školní družiny je 28 žáků. Provozní doba školní družiny ráno od 6.30 a po vyučování do 16 hodin. Provoz školní družiny se řídí vnitřním školním řádem.

Tisk